2009 sb. SB09‑259. Long Appropriations Bill. 5/1/2009. 2918....

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google

Check out the 2009 New Orleans Saints Roster, Players , Starters and more on Pro-Football-Reference.com. April 2009: Dunk High SB – Unheaven’s Gate April 2009 : Dunk Low SB – Patagonia May 2009 : Dunk Mid SB – Ice Green May 2009: Dunk Low SB – Ms. Pacman May 2009 : …Revises concurrency requirements. Revises requirements for adoption of impact fees. Authorizes local governments to use the alternative state review process to designate urban service areas. Provides for the assessment of property receiving the low-income housing tax credit, etc. Effective Date: 06/01/2009.Research the 2009 Scion xB at Cars.com and find specs, pricing, MPG, safety data, photos, videos, reviews and local inventory. Opens website in a new tab Cars for SaleG2009 SB Sanchez 2. Beach Futbol Club. USA: California South; Girls U15 (2009); 1361234. USA/CAN: 1676. National: 1655. Regional: 484. California South: 134.Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí.; Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně a na jednom místě.; Mezinárodní smlouvy Vztahy České republiky s ostatními zeměmi i ...Protože se nákup automobilu uskutečnil před účinností novely zákona o DPH č. 87/2009 Sb., tj. před 1.4.2009, a tato novela přiznává nárok na odpočet při pořízení osobních automobilů, ptá se plátce, jak by měl postupovat při jeho prodeji po účinnosti novely.Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb. Telefon. 585 541 111 . Elektronická podatelna. https://www ... zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) ID datové schránky. 25nnz67 . Úřední hodiny. Pro ...Zákon č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravyDec 23, 2019 · SLT Pickup 4D 8 ft. $39,605. $11,371. For reference, the 2009 GMC Sierra 1500 Extended Cab originally had a starting sticker price of $26,480, with the range-topping Sierra 1500 Extended Cab SLT ... 1. Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví po-žadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. 2. Vyhláška č. 352/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-ka č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. § 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-padu 2018 ...Apr 14, 2020 · California has long been at the forefront of water conservation, becoming the first state to adopt urban water use efficiency targets with the of the Water Conservation Act of 2009 (SB X7-7, Steinberg, 2009). This Act mandated the State achieve a 20 percent reduction in urban per capita water use by 2020. Added by Laws 2009, SB 1062, c. 190, § 9, emerg. eff. July 1, 2009. Section 2095.7 - Requirements for Mortgage Loan Originator License. The Administrator of ...SB X7-7. The Water Conservation Act of 2009 (Senate Bill X7-7) was enacted in November 2009 and requires that all water suppliers increase their water use efficiency. There are 18 actions in this bill that DWR is responsible for. These are called “projects” and information on each can be found in the tabs below for projects that affect ...For Sb 2 Te 3, Bi 2 Se 3 and Bi 2 Te 3, ... Science 323, 1184–1187 (2009). Article ADS MathSciNet Google Scholar Download references. Acknowledgements. We would like to thank B. F. Zhu for the ...Nike SB (Skateboarding) 2009 Releases. 01 / 2009 January. Nike Blazer High Premium SB - Purple Suede. Nike Dunk High Pro SB - Twin Peaks. Nike SB Air Zoom P-Rod II - Black Forest / Lemon ...Zákon č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoník. ... ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 424/2010Jul 13, 2009 · Current Bill Summary. HCS#2/SS/SB 291 – This act modifies provisions relating to education. ADDITIONAL GENERAL ELECTION DAY IN NOVEMBER 2009: This act provides that the first Tuesday after the first Monday in November 2009 will be a general election day for the purpose of allowing school districts to incur debt. 2009: NFL: QB: Drew Brees: New Orleans Saints: 2008: NFL: WR: Santonio Holmes: Pittsburgh Steelers: 2007: NFL: QB: Eli Manning: New York Giants: 2006: NFL: …Check out the 2009 New Orleans Saints Roster, Players , Starters and more on Pro-Football-Reference.com.Čl. IV. V zákoně č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá ...CAPITAL PUNISHMENT, CONTROLLED SUBSTANCES, COUNCIL OF STATE, COUNCILS, COURTS, CRIMINAL PROCEDURE, DISCRIMINATION, EVIDENCE, FISCAL NOTES, GOVERNOR, ...Dunk High SB – Night Owl. January 2009. Dunk Mid SB – Fly x Triumvir. January 2009. Dunk High SB – Goofy Boy February 2009. Dunk Low SB – Goofy Boy February 2009. Dunk Mid SB –...Oct 13, 2020 · Zákon č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2009: NFL: QB: Drew Brees: New Orleans Saints: 2008: NFL: WR: Santonio Holmes: Pittsburgh Steelers: 2007: NFL: QB: Eli Manning: New York Giants: 2006: NFL: QB: Peyton Manning: Indianapolis Colts: 2005: NFL: WR: Hines Ward: Pittsburgh Steelers: 2004: NFL: WR: Deion Branch: New England Patriots: 2003: NFL: QB: Tom Brady: New England Patriots ... 9) § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 11) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 12) § 6 a 7 nebo 8 vyhlášky č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních ...Jun 1, 2009 · Revises concurrency requirements. Revises requirements for adoption of impact fees. Authorizes local governments to use the alternative state review process to designate urban service areas. Provides for the assessment of property receiving the low-income housing tax credit, etc. Effective Date: 06/01/2009. Nike SB (Skateboarding) 2009 Releases. 01 / 2009 January. Nike Blazer High Premium SB - Purple Suede. Nike Dunk High Pro SB - Twin Peaks. Nike SB Air Zoom P-Rod II - Black Forest / Lemon ...Jul 1, 2009 · Zákon č. 206/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony SB ORDERS - 2009. SB Order No 01/2009. Calculation of Post Maturity Interest. A clarification regarding. SB Order No 02/2009. Release of version 6.5 of Sanchay Post Software. SB Order No 03/2009. Handling of court cases relating to Savings Bank/Certificates at various. levels.Zákon č. 333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyVyhláška č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. - zrušeno k 01.02.2016(8/2016 Sb.)41/2009 Sb. 12 (9. 2. 2009) od 1. 1. 2010. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o ...COMMITTEE RECOMMENDED IMMEDIATE EFFECT. 8/19/2009. SJ 64 Pg. 1308. REFERRED TO COMMITTEE OF THE WHOLE. NAVIGATE. SENATE BILLS. The Michigan Legislature Website is a free service of the Legislative Internet Technology Team in cooperation with the Michigan Legislative Council, the Michigan House of Representatives, and the Michigan Senate.Akreditovaná osoba ČNB k pořádání zkoušek a následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění pro všechny skupiny odbornosti, tj. pro distribuci životního pojištění, pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění, neživotního pojištění podnikatelů, pojištění velkých pojistných rizik a ...191. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2009. o podrobnostech výkonu spisové služby. Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 2, § 13 odst. 5 a § 70 odst. 1 ...Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) zákon o povinném ručení (168/1999 Sb.) zákon o preventivní restrukturalizaci (284/2023 Sb.) zákon o prodejní době v maloobchodě (223/2016 Sb.) zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.)SB 242 is a bill which was proposed in the California Senate February 24, 2009, by Senator Leland Yee (D), as a modification of the Unruh Civil Rights Act in California.. It was approved (vote 3–2) by Committee in March, 2009. It was approved (vote 21–15) by the Senate on April 16, 2009. It was amended July 14, 2009.Vyhláška č. 449/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti - zrušeno k 01.01.2015(5/2014 Sb.)10b) Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.“. 2. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:Summary. An act to amend Sections 18603 and 18871.8 of the Health and Safety Code, relating to manufactured housing. Tracking Information. Register now for our free OneVote public service or GAITS Pro trial account and you can begin tracking this and other legislation, all driven by the real-time data of the LegiScan API.Documents from the 2009-2010 Wisconsin Legislature. 2009-2010 Session 17. VYHLÁŠKA. ze dne 5. ledna 2009. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 11 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“): § 1.41/2009 Sb. 12 (9. 2. 2009) od 1. 1. 2010. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o ...To find out if the 2009 XB is the right car for you, check out the pros and cons, trims, specs and options at Kelley Blue Book. What is the MPG for a 2009 Scion XB? The 2009 Scion XB gets 22...Check out the latest list of all the MLB Batting Leaders for the 2009 Season and more on Baseball-Reference.comVyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní: „b) významu; podle významu se rozlišují zejména. 1. koridory [§ 2 odst. 1 písm.Dec 23, 2019 · KBB Fair Purchase Price (nat'l average) Hatchback 4D. $17,933. $6,266. For reference, the 2009 Scion xB originally had a starting sticker price of $17,933, with the range-topping xB Hatchback 4D ... 30 December 2009. Reclassification of Non Financial Quasi Corporations under “ Non Financial Corporations”. DS. MFS. 5 (18) / 2009 – 872. 22 May 2009. Flow of Funds …Senate Floor Audio, Day 45 (3/12/2009) [SB 208s3 - Urquhart - concurrence, final passage ] State Senate. 350 North State, Suite 320 PO Box 145115 Salt Lake City, Utah ...Dealer: East County Auto Sales LLC. Location: Oakley, CA. Mileage: 73,699 miles MPG: 22 city / 28 hwy Color: Blue Body Style: Wagon Engine: 4 Cyl 2.4 L Transmission: Automatic. Description: Used 2009 Scion xB Base with Front-Wheel Drive, Keyless Entry, DVD, and Side Airbags. Used 2009 Scion xB Base. 27 Photos.Jun 6, 2010 · V listopadu loňského roku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj novou vyhlášku o bezbariérovém užívání a přístupnosti staveb. Jedná se o vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti dne 18.11.2009. On June 25, 2009, Governor Phil Bredesen signed SB 2300 (now Public Chapter 529), placing residential energy efficiency codes under the purview of the State ...Vzhledem k tomu tedy Ústavní soud shledal, že došlo k podstatnému porušení ústavních principů plynoucích z čl. 1 odst. 1 Ústavy, čímž došlo k zásahu do podstatných náležitostí demokratického právního státu zakotvených v čl. 9 odst. 2 Ústavy a proto ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního ... Statistical Bulletin - 2009 : December 2009: November 2009: October 2009: September 2009: August 2009: July 2009: June 2009: May 2009: April 2009: March 2009: February …2/24/2009 : Senate/ comm rpt/ amended : Senate 2nd Reading Calendar: 3/6/2009 : Senate/ 2nd reading : Senate 2nd Reading Calendar: 3/6/2009 : Senate/ circled : Senate 2nd Reading Calendar: 3/6/2009 : Senate/ uncircled : Senate 2nd Reading Calendar: 3/6/2009 : Senate/ passed 2nd reading : Senate 3rd Reading Calendar: 26 0 3: 3/9/2009 : Senate ...Mar 26, 2012 · a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tato položka stav a pohyby krátkodobých závazků vůči dodavatelům, vyplývající ze soukromoprávních vztahů. Zákon č. 130/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyResearch the 2009 Scion xB at Cars.com and find specs, pricing, MPG, safety data, photos, videos, reviews and local inventory. The Legislature designed the California Community Corrections Performance Incentives Act of 2009, or SB 678 program, with two purposes: alleviating state prison overcrowding and saving state General Fund monies. These purposes are to be accomplished without compromising public safety by reducing the number of individuals on felony supervision ... BILL NUMBER: SB 340 AMENDED BILL TEXT AMENDED IN ASSEMBLY JULY 2, 2009 AMENDED IN ASSEMBLY JUNE 24, 2009 AMENDED IN ASSEMBLY JUNE 16, 2009 AMENDED IN SENATE APRIL 21, 2009 AMENDED IN SENATE APRIL 2, 2009 INTRODUCED BY Senator Yee (Coauthor: Senator DeSaulnier) (Coauthor: Assembly Member Torlakson) FEBRUARY 25, 2009 An act to add Article 9 (commencing with Section 17600) to Chapter 1 of Part 3 ...Super Bowl XLIII - Pittsburgh Steelers vs. Arizona Cardinals - February 1st, 2009. NFL Scores — Playoffs. Pittsburgh Steelers. 27. 15-4. Prev Game. Coach: Mike Tomlin. …Zákon č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajůKurzy.cz > Zákony > Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. > HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU. neděle 1.10.2023 02:46:07. § 209 Podvod (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,Dodavatelé“ rozvahy stanoveném v § 32 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tato položka stav a pohyby krátkodobých závazků vůči dodavatelům, vyplývající ze ...450/2009 Sb. - 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen.Documents from the 2009-2010 Wisconsin Legislature. 2009-2010 SessionV případě vkladu přijatého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se při jeho vrácení použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou vkladu přijatého v době od 1. ledna 2017 do dne bezprostředně předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona a vráceného ode dne …SB 2068: Alternative Energy Facilities [EPSC] GENERAL BILL by Haridopolos Alternative Energy Facilities [EPSC]; Provides that the construction and operation of a biofuel processing facility or a renewable energy generating facility and the cultivation and production of bioenergy constitutes a valid industrial and agricultural use for purposes of any local zoning regulation.Na trestní stíhání pro trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti podle § 214 a 215 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 163 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST TŘETÍ279. VYHLÁŠKA. ze dne 18. srpna 2009. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen …Dec 30, 2010 · Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb. a zákona č. 159/2010 Sb., se mění takto: 1. V části dvacáté první se článek XXII zrušuje. 2. V části osmdesáté čl. Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb. Telefon. 585 541 111 . Elektronická podatelna. https://www ... zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) ID datové schránky. 25nnz67 . Úřední hodiny. Pro ...c) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 1 písm. m) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3.Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jež nahrazuje vyhlášku č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní …Aug 26, 2009 · 269. VYHLÁŠKA. ze dne 12. srpna 2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. Kurzy.cz > Zákony > Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. úterý 3.10.2023 10:44:17. § 127 Úřední osoba (1) Úřední osobou je a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky,. Dunk High SB – Night Owl. January 2009. DKBB Fair Purchase Price (nat'l average) Hatchback 4D. $17,933. $ Ročník 2022 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 140 Rozeslána dne 11. října 2022 Cena Kč 53,– O B S A H: 303. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vládyč. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, „ 50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový ř&# Jul 1, 2023 · zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) zákon o povinném ručení (168/1999 Sb.) zákon o preventivní restrukturalizaci (284/2023 Sb.) zákon o prodejní době v maloobchodě (223/2016 Sb.) zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) WASHINGTON, FEBRUARY 2, 2009 SENATOR CORMAN, APPROPRIATIONS, RE-REPORTED AS AMENDED, MARCH 23, 2009 AN ACT Amending the act of May 17, 1921 (P.L.682, No.284), entitled "An act relating to insurance; amending, revising, and consolidating the law providing for the incorporation of insurance companies, and the regulation, supervision, and Added by Laws 2009, SB 1062, c. 190, § 9, emerg. eff. July 1, 200...

Continue Reading